Πρωτόκολλο Wise-Anderson

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Τι είναι το πρωτόκολλο Wise-Anderson και ποια η σχέση του με τη χρόνια προστατίτιδα;

  Το πρωτόκολλο Wise-Anderson (γνωστό μεταξύ των ασθενών και ως πρωτόκολλο Stanford) αποτελεί μια πρωτοποριακή, ολιστική προσέγγιση της θεραπείας για την χρόνια προστατίτιδα / χρόνιο πυελικό άλγος στον άνδρα και  του συνδρόμου κυστικού πόνου / χρόνιου πυελικού άλγους στη γυναίκα. Συνίσταται στη συνδυασμένη εφαρμογή φυσιοθεραπείας, που στόχο έχει τον εντοπισμό και απενεργοποίηση μυοπεριτονιακών εκλυτικών σημείων πόνου (myofascial trigger points, TRP) εντός (internal) και εκτός (external) της ελάσσονος πυέλου, και ενός προγράμματος πνευματικής χαλάρωσης και αποφόρτισης, που αποκαλείται παράδοξη χαλάρωση (paradoxical relaxation).

  Το θεραπευτικό πρόγραμμα διδάσκεται σε ομάδες ασθενών μέσα από κλινικά σεμινάρια (immersion clinics) διάρκειας 3-6 ημερών και στη συνέχεια εφαρμόζεται κατ’ οίκον σε καθημερινή βάση ως αυτοθεραπεία. Για την αποτελεσματικότερη αυτοθεραπεία χρησιμοποιούνται βοηθήματα, με βασικότερο ένα ραβδί (WAP wand) και ένα mp5 player ή flash drive με εκπαιδευτικά βίντεο, οδηγίες χρήσης και στοχευμένα μαθήματα παράδοξης χαλάρωσης. Αναλυτική περιγραφή παρέχεται στα συγγράμματα “A headache in the pelvis – 6th edition” των Wise-Anderson και “Paradoxical Relaxation” του David Wise (διαθέσιμα για αγορά μέσω διαδικτύου από Amazon.com)

  Σε ποιους ασθενείς απευθύνεται;

  Από την εφαρμογή του θεραπευτικού πρωτοκόλλου μπορούν να ωφεληθούν ασθενείς που πάσχουν από το σύνδρομο χρονίου πυελικού άλγους με μυοσκελετική ευαισθησία και ενεργά TRPs. Στο σύνδρομο χρονίου πυελικού άλγους συλλογικά κατατάσσονται άνδρες με διαγνώσεις όπως χρόνια (ιδίως μη βακτηριακή) προστατίτιδα, προστατοδυνία, πόνο γεννητικών οργάνων (ιδιοπαθή ορχεοδυνία), καθώς και γυναίκες με αιδοιοδυνία, σύνδρομο ανελκτήρα ορθού, διάμεση κυστίτιδα/σύνδρομο επώδυνης κύστης. Η επιλογή των ασθενών που μπορούν να ενταχθούν στο θεραπευτικό πρόγραμμα γίνεται μετά από λεπτομερή αξιολόγηση στην οποία περιλαμβάνεται ουρολογική εξέταση, φαινοτυπικός έλεγχος (βαθμονόμηση UPOINT), καθώς και αναλυτική χαρτογράφηση ενεργών TRPs. Πριν την επίσκεψη αξιολόγησης, ο ασθενής συμπληρώνει online ερωτηματολόγια σχετικά με το ιστορικό και τα συμπτώματά του (NIH-CPSI, IIEF, IPSS), ώστε ο ιατρός να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα κατά την έναρξη του κλινικού ελέγχου.

  Πως γίνεται η θεραπεία της χρόνιας προστατίτιδας;

  Ασθενείς που μετά την αρχική αξιολόγηση κρίνονται κατάλληλοι για την εφαρμογή του προγράμματος παρακολουθούν (ιδεωδώς ως ομάδα) ένα αναλυτικό κλινικό σεμινάριο διάρκειας 3-6 ημερών. Καταρχήν προσφέρεται θεωρητική εκπαίδευση ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο για την κατανόηση και εφαρμογή της μεθόδου. Παράλληλα, με επιβλεπόμενη πρακτική άσκηση αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα να εντοπίζουν και να εκτελούν χειρισμούς απενεργοποίησης των TRP τους, που έχει διαπιστωθεί πως είναι υπεύθυνα για την εκδήλωση του επώδυνου συνδρόμου.

  Με ή χωρίς χρήση βοηθημάτων οι ασθενείς εκπαιδεύονται ώστε να μπορούν να προσεγγίζουν TRP εντός και εκτός της ελάσσονος πυέλου. Διδάσκεται και τελειοποιείται η τεχνική της παραδόξου χαλάρωσης για την αποφόρτιση και σίγαση του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ). Η παράλληλη χρήση φαρμακευτικής αγωγής, εφόσον κριθεί αναγκαία από τη θεραπευτική ομάδα, δεν αποτελεί αντένδειξη για την εκτέλεση της μεθόδου, η οποία ως γνωστόν βοηθά στη σταδιακή “απεξάρτηση” από τη χρήση φαρμάκων.

  Μετά την ολοκλήρωση του κλινικού σεμιναρίου, οι ασθενείς εφαρμόζουν τη διδαχθείσα θεραπεία κατ’ οίκον σε καθημερινή βάση για μεγάλα χρονικά διαστήματα ακόμη και δια βίου (ελάχιστος ορίζοντας 6-12 μηνών). Καθ’ όλη την προσπάθειά τους βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τη θεραπευτική ομάδα έτσι ώστε να παρακολουθείται η πρόοδος που σημειώνεται και να βελτιώνονται τυχόν λάθη και ατέλειες. Ορισμένοι ασθενείς ίσως χρειαστούν επαναληπτικές επισκέψεις για την τελειοποίηση της τεχνικής και των δεξιοτήτων τους.

  Ποια τα αποτελέσματα της μεθόδου Wise-Anderson για τη χρόνια προστατίτιδα;

  Πρόκειται για μια νέα θεραπευτική προσέγγιση που μέχρι πρότινος εφαρμοζόταν αποκλειστικά στις Η.Π.Α. και σε ένα φυσιοθεραπευτικό κέντρο στην Ολλανδία. Στην Διεθνή Συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2012 στην πόλη Amersfoort, ο Dr. Wise παρουσίασε αναλυτικά τη μέθοδό του καθώς και τα αποτελέσματα της θεραπευτικής τεχνικής του.

  Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, εντός της τελευταίας τριετίας η μέθοδος εφαρμόστηκε σε 393 δύσκολα περιστατικά, εκ των οποίων το 79,9% ήταν άνδρες το 45,8% των οποίων είχε προηγουμένως επισκεφθεί τουλάχιστον 3 ιατρούς. Δεν έγινε αποκλεισμός των φλεγμονωδών τύπων προστατίτιδος (ΙΙΙΑ) και η διάρκεια των συμπτωμάτων ήταν τουλάχιστον 3μηνη. Είναι ενδιαφέρον ότι περίπου 1 στους 4 ασθενείς είχε προηγουμένως υποβληθεί σε κάποιας μορφής φυσιοθεραπεία του πυελικού εδάφους χωρίς κανένα αποτέλεσμα.

  Η ευαισθησία των ενεργών trigger points στους 6 μήνες μειώθηκε από 7,5 σε 4 (κλίμακα 0-10), ενώ στο αντίστοιχο διάστημα το 94,5% των ασθενών δήλωσαν ευχαριστημένοι ή πολύ ευχαριστημένοι από τα αποτελέσματα της αυτο-θεραπείας με το Wand. Αντίστοιχη μείωση παρουσίασαν ο δείκτης βαρύτητας συμπτωμάτων NIH-CPSI και η συναισθηματική φόρτιση των ασθενών. Εξάλλου, στους 6 μήνες θεραπείας το ποσοστό ασθενών που ελάμβαναν φαρμακευτική αγωγή οποιασδήποτε μορφής (αντιβιωτικά, ψυχοτρόπα, α-αποκλειστές κλπ) μειώθηκε από 63,6% σε 39,7%.

  Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα αυτά με παλαιότερα όπου οι ασθενείς δεν έκαναν χρήση του Wand βρέθηκε ότι το 76% είχαν επιπλέον ύφεση συμπτωμάτων κατά τουλάχιστον 20%. Η αποτελεσματικότητα των a-blockers στη μελέτη των Nickel at el (NEJM 2008) έναντι της ομάδας ελέγχου ήταν 52,3%.

  Πού μπορώ να πάρω περισσότερες πληροφορίες για τη χρόνια προστατίτιδα και τη θεραπεία της;

  Η μέθοδος εφαρμόζεται στη χώρα μας από ομάδα θεραπευτών με επικεφαλής τον κ. Ιωάννη Ζούμπο, Ουρολόγο με εκτενή ενασχόληση με το σύνδρομο χρόνιας προστατίτιδας / χρονίου πυελικού άλγους και ειδική εκπαίδευση από τον David Wise. Από το 2012, που ξεκίνησε η εφαρμογή της, μέχρι σήμερα έχει αποδόσει εξαιρετικά αποτελέσματα, εφάμιλλα της διεθνούς βιβλιογραφίας. Αν υποφέρετε από χρόνια προστατίτιδα / σύνδρομο του χρόνιου πυελικού άλγους, επικοινωνήστε μαζί μας για έναν ειδικό έλεγχο που θα διαπιστώσει αν ενδείκνυται η θεραπεία σας με το πρωτόκολλο Wise-Anderson.

  Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ιατρό στο τηλέφωνο 2310915999 και 6944636300 ή στέλνοντας email στη διεύθυνση: ioanniszoumpos@yahoo.gr . Αναλυτικότερη πληροφόρηση θα βρείτε στον Ιστότοπο του Dr. David Wise: www.pelvicpainhelp.com

  Timothy Sawyer, PT – Ιωάννης Ζούμπος, MD, PhD, FEBU – David Wise, PhD

  ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
  ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ