Βιοψία προστάτη

Τί είναι;
Πρόκειται για ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική όπου με βελόνα λαμβάνονται ιστοτεμάχια προστάτη για ιστολογική εξέταση. Η κατεύθυνση της βελόνης σήμερα γίνεται με τη βοήθεια κεφαλής υπερήχων που εισάγεται από το ορθό (διορθικός υπέρηχος).

Ποιές οι ενδείξεις της;
Βασική ένδειξη της βιοψίας προστάτη είναι το αυξημένο PSA (συνήθως πάνω από 4 ng/ml) ή μια ψηλαφητή σκληρία κατά τη δακτυλική εξέταση του προστάτη.

Ποιά τα ανεπιθύμητα συμβάματα ή επιπλοκές της;
Η μέθοδος είναι ιδιαίτερα ασφαλής. Συνοδεύεται από ελάχιστη ενόχληση του ασθενή χωρίς συνήθως να ακολουθείται από ιδιαίτερα προβλήματα. Μπορεί να εκτελεστεί με τοπική αναισθησία, αλλά και με ενδοφλέβια καταστολή ή γενική αναισθησία.
Σπουδαιότερες επιπλοκές είναι η αιματουρία, η εμφάνιση ουρολοίμωξης, η αδυναμία ούρησης (επίσχεση) και η αιμορραγία από το ορθό.

(Η εικόνα προέρχεται από το prostateline.com της εταιρείας AstraZeneca)