Βιοψία προστάτη

ΕΝΟΤΗΤΕΣ


  βιοψία προστάτη

  Τι είναι η βιοψία προστάτη;

  Πρόκειται για ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική όπου με βελόνα λαμβάνονται ιστοτεμάχια προστάτη για ιστολογική εξέταση. Η κατεύθυνση της βελόνης σήμερα γίνεται με τη βοήθεια κεφαλής υπερήχων που εισάγεται από το ορθό (διορθικός υπέρηχος).

  Ποιες οι ενδείξεις της;

  Βασική ένδειξη της βιοψίας προστάτη είναι το αυξημένο PSA (συνήθως πάνω από 4 ng/ml) ή μια ψηλαφητή σκληρία κατά τη δακτυλική εξέταση του προστάτη.

  Βιοψία Προστάτη: Ποια τα ανεπιθύμητα συμβάματα ή επιπλοκές της;

  Η μέθοδος είναι ιδιαίτερα ασφαλής. Συνοδεύεται από ελάχιστη ενόχληση του ασθενή χωρίς συνήθως να ακολουθείται από ιδιαίτερα προβλήματα. Μπορεί να εκτελεστεί με τοπική αναισθησία, αλλά και με ενδοφλέβια καταστολή ή γενική αναισθησία.
  Σπουδαιότερες επιπλοκές είναι η αιματουρία, η εμφάνιση ουρολοίμωξης, η αδυναμία ούρησης (επίσχεση) και η αιμορραγία από το ορθό.

  (Η εικόνα προέρχεται από το prostateline.com της εταιρείας AstraZeneca)

  ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
  ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ