Triplex υπερηχογράφημα πέους

ΕΝΟΤΗΤΕΣ


  Πολλοί από τους σύγχρονους άνδρες αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη στύση τους. Η στυτική δυσλειτουργία εμφανίζεται συχνότερα μετά την ηλικία των 40 ετών, μπορεί ωστόσο να παρατηρηθεί σε κάθε ηλικία. Στο 80% των ασθενών μέσης και προχωρημένης ηλικίας η στυτική δυσλειτουργία οφείλεται κυρίως σε αγγειακά προβλήματα του πέους. Η διαγνωστική προσέγγιση της στυτικής δυσλειτουργίας κατά την πρώτη επαφή του ασθενή με τον ειδικό Ουρολόγο-Ανδρολόγο δεν περιλαμβάνει συνήθως πολύ εξειδικευμένες εξετάσεις. Σε δεύτερο επίπεδο όμως, ιδιαίτερα όταν η από του στόματος αγωγή δεν έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα, συνιστώνται πιο εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις. Η σπουδαιότερη είναι το έγχρωμο Doppler υπερηχογράφημα (triplex) πέους που μπορεί να παράσχει πολύ σημαντικές πληροφορίες για την αιμάτωση του πέους.

   

  Τι είναι το triplex πέους;

  Το έγχρωμο Doppler υπερηχογράφημα του πέους (ή εν συντομία triplex πέους) αποτελεί μια εξέταση δεύτερης γραμμής στη διαγνωστική διερεύνηση της στυτικής δυσλειτουργίας. Η εξέταση αυτή εκτιμά δυναμικά την αιμοδυναμική κατάσταση του πέους σε στύση, η οποία προκαλείται τεχνητά με ενδοσηραγγώδη έγχυση αγγειοδραστικών παραγόντων. Επίσης παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την ηχοδομή και τη γεωμετρία του πέους, που είναι ιδιαίτερα σημαντικές στη διερεύνηση της κάμψης του πέους (νόσος Peyronie).

  Η εξέταση διενεργείται κατά κύριο λόγο σε ασθενείς που έχουν στυτική δυσλειτουργία αγγειακής αιτιολογίας (λ.χ. πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση, στεφανιαία νόσο, περιφερική αγγειοπάθεια, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο) και δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις θεραπείες πρώτης γραμμής, δηλαδή στα φάρμακα από το στόμα ή τα κρουστικά κύματα χαμηλής έντασης. Επίσης το triplex πέους είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε ασθενείς με κάμψη πέους και στυτική δυσλειτουργία, οι οποίοι είναι υποψήφιοι για χειρουργική θεραπεία. Μια ακόμη κατηγορία είναι νεαροί ασθενείς, συνήθως κάτω των 40 ετών, χωρίς προφανείς παράγοντες κινδύνου οι οποίοι αναφέρουν επίμονη στυτική δυσλειτουργία και ενδεχομένως πτωχή ανταπόκριση στις θεραπείες πρώτης γραμμής. Σε αυτά τα άτομα η εξέταση μπορεί να συνδυαστεί και με την καταγραφή των νυκτερινών στύσεων.

  Πώς πραγματοποιείται το triplex πέους;

  Το triplex πέους είναι εξειδικευμένη εξέταση που πρέπει να διενεργείται από ειδικό Ουρολόγο-Ανδρολόγο. Για τη διενέργεια της εξέτασης χρησιμοποιείται έγχρωμος υπερηχογράφος με γραμμική (linear) κεφαλή υψηλών συχνοτήτων. Ο χώρος στον οποίο θα λάβει χώρα η εξέταση πρέπει να είναι ζεστός και ήσυχος, ενώ καλό είναι να αποφεύγεται η παρουσία άλλων ατόμων πλην του ιατρού.

  Ο ασθενής ξαπλώνει στο εξεταστικό κρεβάτι σε ύπτια θέση. Ο Ουρολόγος-Ανδρολόγος, αφού κάνει τοπική αντισηψία στη μια πλάγια πλευρά του πέους, εγχέει ενδοσηραγγωδώς αγγειοδραστική ουσία με σύριγγα ινσουλίνης, ώστε να επέλθει στύση. Η αγγειοδραστική ουσία που συνήθως χρησιμοποιείται είναι η προσταγλανδίνη Ε1 σε δόση συνήθως 10μg ή τριπλό μείγμα (trimix) προσταγλανδίνης Ε1, παπαβερίνης και φαιντολαμίνης σε δόση συνήθως 20 μονάδων. Ακολουθεί τοπική μάλλαξη του πέους και οπτικοακουστική διέγερση του ασθενή ώστε να επιτευχθεί στύση. Ο ασθενής κρατά σταθερά το πέος πάνω στην κοιλιακή χώρα με κατεύθυνση προς τον ομφαλό, ώστε ο ιατρός να εφαρμόσει την κεφαλή πάνω στην κοιλιακή (κάτω) επιφάνεια του πέους.

  Ο χρόνος που απαιτείται για την επίτευξη στύσης ποικίλει και μπορεί να αυξηθεί λόγω άγχους του ασθενούς. Κατά μέσο όρο σκληρή στύση επιτυγχάνεται σε 5 λεπτά, ωστόσο μπορεί να καθυστερήσει έως και 18 λεπτά. Ο Ουρολόγος-Ανδρολόγος παρακολουθεί λεπτομερώς την εξέλιξη του φαινομένου για τουλάχιστον 30 λεπτά καταγράφοντας τις υπερηχογραφικές μετρήσεις αλλά και τη σκληρότητα του πέους ανά 5 λεπτά. Η εξέταση ολοκληρώνεται με την υποχώρηση της στύσης ή εφόσον η στύση παρατείνεται πάνω από 1 ώρα. Εάν ο Ουρολόγος-Ανδρολόγος κρίνει σκόπιμο μπορεί να χορηγήσει αντίδοτα ώστε να επιταχυνθεί η χάλαση του πέους. Οι ουσίες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως αντίδοτα είναι η φαινυλεφρίνη, η ετιλεφρίνη, ενώ σπανιότερα η αδρεναλίνη. Η παράταση της στύσης πάνω από 6 ώρες είναι επώδυνη και επικίνδυνη για την πρόκληση μόνιμων ισχαιμικών βλαβών στο πέος. Η κατάσταση αυτή καλείται πριαπισμός.

   

  Πληροφορίες που αντλούνται από το triplex πέους

  Η εξέταση μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση του πέους τόσο ανατομικές, όσο και λειτουργικές. Όπως προαναφέρθηκε, οι πληροφορίες αυτές καταγράφονται κάθε 5 λεπτά μέχρι την ολοκλήρωση της μελέτης.

  Οι ανατομικές πληροφορίες αφορούν την ηχοδομή των σηραγγωδών σωμάτων (διάμετρος σηραγγωδών σωμάτων, ύπαρξη αθηρωματωδών αλλοιώσεων στα πεϊκά αγγεία, επασβεστωμένες πλάκες), τυχόν κάμψη του πεϊκού άξονα ή άλλη παραμόρφωση του οργάνου (π.χ. δίκην κλεψύδρας).

  Οι λειτουργικές πληροφορίες αφορούν τόσο τις αιμοδυναμικές παραμέτρους της αιματικής ροής στις σηραγγώδεις αρτηρίες, όσο και την εκτίμηση του μηχανισμού φλεβικής σύγκλεισης. Οι υπερηχογραφικές παράμετροι που εκτιμώνται είναι:

  • Διάμετρος των σηραγγωδών αρτηριών: φυσιολογικά πάνω από 2 mm
  • Μέγιστη συστολική ταχύτητα ροής (PSV): φυσιολογικά πάνω από 35 cm/sec
  • Τελοδιαστολική ταχύτητα ροής (EDV): φυσιολογικά κάτω από 5 cm/sec
  • Χρόνος συστολικής κορύφωσης (SRT): φυσιολογικά κάτω από 100 msec
  • Δείκτης αντίστασης (RI): φυσιολογικά πάνω από 0,9

  Πρέπει να τονιστεί ότι για τη σωστή εκτίμηση των αιμοδυναμικών παραμέτρων θα πρέπει το πέος να βρίσκεται σε κατάσταση επαρκούς στύσης. Η υπερηχογραφική κεφαλή θα πρέπει να βρίσκεται στη ρίζα του πέους και η γωνία της εξέτασης να είναι μικρότερη από 60 μοίρες.

   

  Πιθανές επιπλοκές

  Το triplex πέους είναι μια εξέταση απόλυτα ασφαλής που πολύ σπάνια μπορεί να συνοδευτεί από συνήθως τοπικού χαρακτήρα επιπλοκές. Κατά την έναρξη της εξέτασης ο ασθενής μπορεί να αισθανθεί τοπικό πόνο στο σημείο της ένεσης, ο οποίος σπάνια μπορεί να επιμείνει για διάστημα μερικών ημερών. Στο σημείο της ένεσης μπορεί να δημιουργηθεί μικρό αιμάτωμα που συνήθως υποχωρεί σε 1 εβδομάδα. Η παρατεταμένη επώδυνη στύση που δε σχετίζεται με σεξουαλικό ερεθισμό καλείται πριαπισμός και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Μετά την εξέταση, ιδίως αν χρησιμοποιηθούν μεγάλες δόσεις αγγειοδραστικών ουσιών, ο ασθενής μπορεί να νιώσει ζάλη ή ίλιγγο. Ο Ουρολόγος-Ανδρολόγος βρίσκεται πάντοτε σε ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση των προαναφερθέντων επιπλοκών.

   

  Αν πάσχετε από στυτική δυσλειτουργία, απευθυνθείτε στον έμπειρο Ουρολόγο-Ανδρολόγο Δρ. Ιωάννη Ζούμπο για μια εξατομικευμένη διάγνωση. Ο Δρ. Ζούμπος θα σας καθοδηγήσει προς την κατάλληλη θεραπεία θέτοντας στο επίκεντρο εσάς και τις ανάγκες σας. Κλείστε σήμερα κιόλας το ραντεβού σας.

  ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
  ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ