Πρόωρη εκσπερμάτιση – Υπάρχει θεραπεία;

Η φαρμακοθεραπεία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για τον αποτελεσματικό έλεγχο στην πρόωρη εκσπερμάτιση, ιδίως αν αυτή είναι πρωτοπαθής.

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της Πρόωρης Εκσπερμάτισης είναι:

  • Δαποξετίνη (Priligy): είναι ένας βραχείας δράσης αναστολέας επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRI) και αποτελεί τη μοναδική εγκεκριμένη κατ’ επίκληση αγωγή για την Πρόωρη Εκσπερμάτιση. Διατίθεται σε δύο δοσολογικές μορφές 30mg και 60mg. Ο ασθενής λαμβάνει το σκεύασμα 1-3 ώρες πριν τη σεξουαλική πράξη και μπορεί να το ξαναχρησιμοποιήσει μετά από 24 ώρες. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι σπάνιες και περιλαμβάνουν ναυτία, διάρροια, ζάλη και πονοκέφαλο.

 

  • Τοπικά αναισθητικά: η τοπική εφαρμογή λιδοκαΐνης (Xylocaine™) ή μίγματος λιδοκαΐνης/πριλοκαΐνης σε κρέμα (EMLA™) ή αεροζόλ (Fortacin™) στη βάλανο του πέους 5 λεπτά πριν από τη σεξουαλική πράξη μειώνει τον αισθητικό ερεθισμό του πέους και διευκολύνει την καθυστέρηση της εκσπερμάτισης. Αποτελεί την παλαιότερη μορφή θεραπείας της ΠΕ.

 

  • Αντικαταθλιπτικά (SSRI, τρικυκλικά): η χρήση τους γίνεται εκτός ένδειξης (off-label) και οφείλει να είναι καθημερινή για 1-2 εβδομάδες προκειμένου να εκδηλωθεί το αποτέλεσμα στην ΠΕ. Χρησιμοποιούνται η παροξετίνη (π.χ. Seroxat™), η σερτραλίνη (π.χ. Zoloft™), η φλουοξετίνη (π.χ. Ladose™) και σπανιότερα η κλομιπραμίνη (Anafranil™).Μετά από 6-12 μήνες πιθανόν να χρειάζεται αύξηση δόσης για να συντηρηθεί το αποτέλεσμα. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν κόπωση, υπνηλία, ναυτία, εμέτους, ξηροστομία, διάρροιες και έντονη εφίδρωση. Χρειάζεται προσοχή στη χορήγηση σε ηλικίες κάτω των 18 ετών, καθώς και επισήμανση για σταδιακή μείωση της δόσης πριν τη διακοπή τους.

 

  • Αναστολείς φωσφοδιεστεράσης (PDE-5i): κλινικές μελέτες έδειξαν ότι η προσθήκη σιλδεναφίλης (π.χ. Viagra) σε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω θεραπευτικά σχήματα (SSRI, συμπεριφορικά μέτρα) βελτιώνει την αίσθηση ελέγχου της εκσπερμάτισης και την ικανοποίηση των ασθενών. Εξάλλου, η βελτίωση της στύσης και η δυνατότητα της «δεύτερης φοράς» μειώνει το άγχος και αυξάνει την αυτοπεποίθηση των ασθενών.

 

  • Τραμαδόλη (Tramal): η κατ’ επίκληση λήψη 50-100mg αυτού του οπιοειδούς αναλγητικού σκευάσματος έχει δειχθεί ότι προσφέρει βοήθεια στην αύξηση του IELT της ΠΕ. Ωστόσο, όπως με όλα τα οπιοειδή, υπάρχει μικρός κίνδυνος εξάρτησης και δύσπνοιας. Η χορήγηση τραμαδόλης μπορεί να συζητείται με τον ασθενή ως τελευταία λύση, μόνο εφόσον δεν υπάρχει αποτέλεσμα ή δε γίνονται ανεκτές οι προηγούμενες φαρμακευτικές θεραπείες πρώτης γραμμής.

Καλέστε τον χειρουργό ουρολόγο – ανδρολόγο Δρα Ιωάννη Ζούμπο στο 2310 915 999 για να κλείσετε ραντεβού, να συζητήσουμε το ζήτημα που σας απασχολεί και να σας προτείνει την ενδεδειγμένη θεραπεία και λύση!

 

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ