Ουρητηροσκοπική Laser Λιθοτριψία

Τι είναι;

Πρόκειται για ενδοσκοπική τεχνική όπου με χρήση ενέργειας laser επιτυγχάνεται θραύση λίθων που εντοπίζονται στον ουρητήρα ή την ουροδόχο κύστη. Η διαθοχέτευση της ενέργειας γίνεται μέσω ειδικής ίνας που εισάγεται ενδοσκοπικά με ουρητηροσκόπηση ή κυστεοσκόπηση. Για την επέμβαση απαιτείται νάρκωση.

Ποιες οι ενδείξεις της;

Η laser Λιθοτριψία ενδείκνυται για την αντιμετώπιση μη αποβλητών λίθων (μέγεθος > 7 mm) του ουρητήρα ή της ουροδόχου κύστης. Οι λίθοι του νεφρού αντιμετωπίζονται κυρίως με την εξωσωματική Λιθοτριψία ή διαδερμική νεφρολιθολαπαξία (PNL).
Αν υπάρχει έντονη απόφραξη της ροής των ούρων μπορεί να χρειαστεί μετά τη Λιθοτριψία η τοποθέτηση αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα DJ.

Ποια τα πλεονεκτήματά της;

Θεωρείται η ανώτερη όλων των πηγών ενέργειας που είναι διαθέσιμες για ενδοσκοπική Λιθοτριψία. Αξίζει να επισημάνουμε τα ιδιαίτερα οφέλη της:
α) πολύ υψηλά ποσοστά θραύσης λίθων, που ξεπερνούν το 95%,
β) ελάχιστη κάκωση του τοιχώματος του ουρητήρα,
γ) ελάχιστη αναπήδηση / μετακίνηση του λίθου κατά τη διάρκεια της επέμβασης, που επαυξάνει τα ποσοστά επιτυχίας.

Ποια τα ανεπιθύμητα συμβάματα ή επιπλοκές;

To laser αυτό καθαυτό δεν προκαλεί παρενέργειες ή επιπλοκές εφόσον εφαρμόζεται σωστά. Επιπλοκές μπορεί να προκύψουν λόγω της ενδοσκόπησης και είναι ουρολοίμωξη, αιματουρία, διάτρηση του ουρητήρα ή της κύστης καθώς και ανάπτυξη στενωμάτων του ουρητήρα.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ