Ο νέος κορωνοϊός στοχεύει και στα νεφρά

Η τεράστια εξάπλωση της νόσου COVID-19, που οφείλεται στο νεοφυή κορωνοϊό (SARS-CoV-2) αποτελεί ένα επείγον ζήτημα δημόσιας υγείας που έχει λάβει παγκόσμιες διαστάσεις (πανδημία). Οι πνεύμονες είναι ο πρωταρχικός «στόχος» του ιού και η οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια η κύρια αιτία θανάτου από τη νόσο. Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν και άλλοι «στόχοι» του ιού μέσα στο ανθρώπινο σώμα, όπως το έντερο και οι νεφροί. Η προσβολή των νεφρών από τον ιό μπορεί να οδηγήσει σε μια εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση που ονομάζεται οξεία νεφρική ανεπάρκεια (ΟΝΑ). Κατά την ΟΝΑ παρατηρείται αιφνίδια μείωση της ικανότητας των νεφρών να καθαρίζουν το αίμα από τις τοξικές ουσίες που παράγονται στο σώμα. Αυτό οδηγεί σε απότομη και μεγάλη αύξηση της ουρίας και της κρεατινίνης στο αίμα καθώς και σε σοβαρές ηλεκτρολυτικές διαταραχές, που επιβαρύνουν σημαντικά τη γενική κατάσταση των πασχόντων.

Μια πρόδρομη μελέτη 85 ασθενών από νοσοκομείο της Ουχάν σχετικά με τα νεφρά και τον κορωνοΐο,  έδειξε ότι το 27,06% αυτών εμφάνισε ΟΝΑ. Παράγοντες που συνδέθηκαν με την εμφάνιση ΟΝΑ ήταν η μεγάλη ηλικία και συνοδά νοσήματα, όπως αρτηριακή υπέρταση και καρδιακή ανεπάρκεια. Η μετά θάνατον παθολογοανατομική εξέταση των νεφρών σε 6 αποβιώσαντες ασθενείς ανέδειξε την παρουσία οξείας σωληναριακής νέκρωσης και λεμφοκυτταρικής διήθησης των νεφρών. Ιστολογικά διαπιστώθηκε συσσώρευση του αντιγόνου NP του ιού στα νεφρικά σωληνάρια, καθώς επίσης και μακροφάγων (CD68+) και συμπληρώματος (C5b-9). Φαίνεται λοιπόν ότι ο κορωνοϊός SARS-CoV-2 επιδεικνύει άμεση κυτταροτοξική δράση στα νεφρικά σωληνάρια, αλλά και έμμεση τοξική δράση μέσω έντονης ενεργοποίησης της κυτταρικής ανοσίας.

H αντιμετώπιση της ΟΝΑ στα πλαίσια της νόσου COVID-19 είναι δύσκολη και πολύ εξειδικευμένη. Σύμφωνα με τις τρέχουσες οδηγίες πρέπει να διενεργείται από ειδικούς νεφρολόγους (ει δυνατόν εξειδικευμένους στην Εντατικολογία) και πάντοτε στα πλαίσια της γενικότερης υποστηρικτικής αγωγής μέσα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ