Κύστη όρχεων και επιδιδυμίδων

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Κύστη όρχεων και επιδιδυμίδων

  Οι κύστεις στην περιοχή του οσχέου αποτελούν μια πολύ συχνή κατάσταση. Συνήθως εντοπίζονται από τον ασθενή κατά την ψηλάφηση, χωρίς να προκαλούν ιδιαίτερα συμπτώματα. Επίσης, συχνά αποτελούν τυχαία ευρήματα κατά την υπερηχογραφικό έλεγχο του οσχέου. Η κύστη μπορεί να εμφανιστεί στις ανατομικές περιοχές των επιδιδυμίδων, των σπερματικών τόνων και των όρχεων.

  Οι κύστεις αποτελούν συχνές και καλοήθεις παθήσεις του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος. Πρόκειται για μικρούς, ωοειδείς ή σφαιρικούς σχηματισμούς που συνηθέστερα απαντώνται στις επιδιδυμίδες, δύο πολυέλικτα, σωληνοειδή οργανίδια που βρίσκονται πίσω από κάθε όρχι. Οι κύστεις αυτές θεωρούνται γενικά ακίνδυνες και δεν έχουν σημαντικές προεκτάσεις για την υγεία του ατόμου.

   

  Αιτιολογία

  Δεν είναι ακριβώς γνωστό τι προκαλεί την εμφάνιση των κύστεων της επιδιδυμίδας, των όρχεων και του σπερματικού τόνου. Η εμφάνισή τους σχετίστηκε με διαταραχή του ορμονικού ισοζυγίου, λόγω της μεγαλύτερης συχνότητάς τους σε παιδιά μητέρων με ιστορικό έκθεσης στο σκεύασμα διαιθυλστιλβοιστρόλη (DES). Σύμφωνα με μία θεωρία πρόκειται για εμβρυϊκά υπολείμματα του πόρου του Müller, ο οποίος στον άνδρα υποστρέφει ενώ στη γυναίκα δίνει γένεση στη μήτρα και τα εξαρτήματα.

  Το περιεχόμενο των κύστεων είναι συνήθως ορώδες, διαυγές υγρό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κύστεις περιέχουν σπέρμα οπότε αποκαλούνται σπερματοκήλες. Στην περίπτωση της σπερματοκήλης είναι δυνατόν να υπάρξει υποστροφή και εξαφάνιση του κυστικού σχηματισμού.

   

  Κύστη όρχεων και επιδιδυμίδων: Συμπτώματα

   

  Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι κύστεις είναι ασυμπτωματικές. Το άτομο είναι δυνατόν να ψηλαφήσει την κύστη ως ένα γρομπαλάκι μέσα στο όσχεο, στην περιοχή γύρω από τον όρχι. Συνήθως οι ψηλαφητές κύστεις είναι μεγαλύτερες του 1 εκατοστού.

  Πόνος, οξύς ή υποξύς, στην περιοχή της κύστης, που συνοδεύεται από έντονη ευαισθησία κατά την ψηλάφηση, είναι ενδεικτικός συστροφής ή επιμόλυνσης της κύστης. Κύστεις ιδιαίτερα ευμεγέθεις μπορεί να δημιουργήσουν αισθητικό πρόβλημα στον άνδρα (εικόνα που μοιάζει σαν τρίτος όρχις).

  Πολύ σπάνια μεγάλες κύστεις της επιδιδυμίδας μπορεί να προκαλέσουν απόφραξη της εκφορητικής οδού του σπέρματος και υπογονιμότητα.

  Διαγνωστικός έλεγχος

   

  Η κλινική εξέταση και πιο συγκεκριμένα η ψηλάφηση του οσχέου είναι ο πρωταρχική εξέταση που θα διενεργήσει ο Ουρολόγος. Οι κύστεις ψηλαφώνται ως ωοειδείς ή σφαιρικές, ομαλές, ελαστικής σύστασης μάζες που είναι κινητές και δε συμφύονται με τον όρχη ή τις πέριξ ανατομικές δομές. Οι μάζες αυτές είναι ανώδυνες κατά την ψηλάφηση.

  Ο υπερηχογραφικός έλεγχος των όρχεων και των βουβωνικών χωρών θέτει τη διάγνωση των κύστεων. Οι κύστεις απεικονίζονται ως λεπτοτοιχωματικές, υπόηχες βλάβες, που συχνά στο εσωτερικό τους έχουν λεπτά διαφραγμάτια. Θολερότητα στο εσωτερικό τους μπορεί να σημαίνει την ύπαρξη σπέρματος (σπερματοκήλη) ή εσωτερική αιμορραγία.

   

  Κύστη όρχεων και επιδιδυμίδων: Θεραπεία

   

  Οι περισσότερες κύστεις, εφόσον δεν ενοχλούν το άτομο, απλά παρακολουθούνται. Η παρακολούθηση συνίσταται σε κλινικό και υπερηχογραφικό έλεγχο ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η αναρρόφηση του περιεχομένου της κύστης με λεπτή βελόνη δεν συνίσταται, διότι ταχύτατα υποτροπιάζει.

  Μία κύστη που είναι ιδιαίτερα ευμεγέθης ή ενοχλεί το άτομο πρέπει να αντιμετωπίζεται χειρουργικά. Η αφαίρεση της κύστης γίνεται με μια μικρή τομή στο όσχεο (ανοικτά). Η επέμβαση είναι απλή και σπάνια συνοδεύεται από επιπλοκές μετά το χειρουργείο (οίδημα οσχέου, αιμάτωμα, μόλυνση τραύματος, πόνος στον όρχη, υπογονιμότητα).

   

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κύστεις επιδιδυμίδας, όρχεως ή σπερματικού τόνου καθώς και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση των όρχεων, επικοινωνήστε άμεσα με τον έμπειρο Χειρουργό Ουρολόγο-Ανδρολόγο Δρ. Ιωάννη Ζούμπο.

  ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
  ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ