Διουρηθρική Προστατεκτομή σε Φυσιολογικό Ορό (μέθοδος TURIS)

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Τι είναι;

  Η μέθοδος TURIS συνιστά πρόσφατη τεχνική εξέλιξη της συμβατικής διουρηθρικής προστατεκτομής (monopolar TURP, M-TURP) για την  αντιμετώπιση της Καλοήθους Υπερπλασίας του Προστάτη (Κ.Υ.Π.) από την εταιρεία Olympus Medical. Στην τεχνική αυτή ο Ουρολόγος χρησιμοποιεί για την εκτομή του προστατικού αδενώματος ειδικό ενδοσκόπιο κοπής (ρεζεκτοσκόπιο) που συνδέεται με διπολική ηλεκτροχειρουργική πηγή και όχι με τη συνήθη μονοπολική. Ο καταιονισμός του πεδίου γίνεται με ισότονο φυσιολογικό ορό και όχι με υπότονο διάλυμα γλυκίνης που απαιτεί η M-TURP. Ο Ουρολόγος μπορεί να αφαιρέσει ιστό είτε με διπολική αγκύλη εκτομής (loop), είτε με ειδικό ηλεκτρόδιο εξάχνωσης (button ή roller).

  Eνδείξεις

  Η TURIS προστατεκτομή, όπως και η M-TURP, γενικά ενδείκνυται σε προστατικά αδενώματα μετρίου όγκου, μεταξύ 30 και 80 mL. Ωστόσο, η TURIS επί ανδρών με καλή γενική υγεία και εκτελεσμένη από έμπειρα χέρια μπορεί με ασφάλεια να επιτρέψει την εξαίρεση αδενωμάτων μεγαλύτερων των 80 mL, διότι δεν υφίσταται ο σοβαρός κίνδυνος του συνδρόμου μετά TUR (βλ. παρακάτω).
  Οι απόλυτες ενδείξεις προστατεκτομής υπενθυμίζεται ότι είναι: α) η υποτροπιάζουσα/εμμένουσα επίσχεση ούρων, β) επιπλοκές της Κ.Υ.Π., όπως ακράτεια ούρων από υπερπλήρωση, υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις, λιθίαση ουροδόχου κύστης, εκκολπώματα ουροδόχου κύστης, εμμένουσα/υποτροπιάζουσα αιματουρία (λόγω Κ.Υ.Π. και όχι άλλης αιτίας) και η διάταση του καλυκοπυελικού συστήματος άμφω (αποφρακτική ουροπάθεια). Στις σχετικές ενδείξεις προστατεκτομής περιλαμβάνονται: α) μέτρια προς έντονα συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό που δεν ανταποκρίνονται με φαρμακευτική αγωγή από το στόμα, β) αυξανόμενο υπολειπόμενο μετά ούρηση παρά τη φαρμακευτική αγωγή, γ) επιθυμία του ασθενή να διακόψει τα φάρμακα, μετά από ενδελεχή ιατρική ενημέρωση σχετικά με το όφελος και τα ρίσκα της επέμβασης.

  Τα πλεονεκτήματα της TURIS προστατεκτομής

  Το βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η αποφυγή του συνδρόμου μετά προστατεκτομή (σύνδρομο TUR), που οφείλεται στη μαζική απορρόφηση των υπότονων διαλυμάτων πλύσης από φλεβόκολπους του προστάτη, ιδίως όταν διατρηθεί η κάψα του. Το σύνδρομο TUR, μολονότι σπάνιο (< 1%), είναι συνήθως αποτέλεσμα παρατεταμένης επέμβασης (διάρκεια>60 λεπτών) και χαρακτηρίζεται από βαριά υπονατριαιμία, πνευμονικό οίδημα, ενώ δύναται να επιφέρει ακόμη και το θάνατο. Εξίσου σημαντικό πλεονέκτημα της TURIS προστατεκτομής είναι καλύτερη αιμόσταση που προσφέρει και ως εκ τούτου ο περιορισμός της ανάγκης μεταγγίσεων και της βαριάς αιματουρίας, η βραχύτερη νοσηλεία (1-2 ημέρες) και η γρηγορότερη αφαίρεση του ουροκαθετήρα. Το συνολικό κόστος της επέμβασης, όπως συνάγεται από τα προηγούμενα, είναι ελαφρώς χαμηλότερο της Μ-TURP, ενώ ο απαιτούμενος εξοπλισμός είναι πλέον ευρύτατα διαθέσιμος και οικονομικά προσιτός.

  Ποια τα πιθανά ανεπιθύμητα συμβάματα μετά την TURIS;

  Η TURIS προστατεκτομή είναι σήμερα μια επέμβαση ρουτίνας που σε έμπειρα χέρια είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική και ασφαλής.  Οι άμεσες και απώτερες μετεγχειρητικές επιπλοκές εμφανίζονται με διαρκώς μειούμενη συχνότητα τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα της συσσώρευσης χειρουργικής εμπειρίας, αλλά και της τεχνικής εξέλιξης των εργαλείων. Στις άμεσες επιπλοκές (τον πρώτο μήνα μετά την επέμβαση) περιλαμβάνονται η μετεγχειρητική αιμορραγία με ανάγκη μετάγγισης αίματος (2%), ουρολοιμώξεις (4,1%), η μετεγχειρητική επίσχεση ούρων (4,5%), και η επίσχεση ούρων από αιματοπήγματα (4,9%). Στις απώτερες επιπλοκές (μετά τον πρώτο μετεγχειρητικό μήνα) συγκαταλέγονται  τα στενώματα πρόσθιας ουρήθρας (3,8%), τα στενώματα αυχένα (4,7%), η ακράτεια ούρων (1,8%), η παλίνδρομη εκσπερμάτιση (65,4%)και η στυτική δυσλειτουργία (6,5%).

  ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
  ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ